Beiratkozás a 2022/2023 tanévre

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-as tanévre történő beiratkozás 2022. április 21-22-én csütörtökön és pénteken lesz (a központilag kijelölt időhatár jelenleg még nem ismert). Ebben az évben a beiratkozás személyes formában történik, tehát meg kell jelenni az iskolában még akkor is, ha az adatok és iratok nagy részét előzetesen feltöltik a jelentkezési felületre. A személyes beiratkozásra kérjük, hozzák el a gyermek lakcímkártyáját, személyi igazolványát, illetve amennyiben a gyermek részt vett szakértői vizsgálaton, a kiállított szakvéleményt is. Kérjük a szülőket, hogy a személyes beiratkozást megelőzően valamelyik okmányirodában indítsák meg a Diákigazolvány igénylést, majd az okmányirodában kapott NEK adatlapot a beiratkozásra hozzák magukkal. A beiratkozáskor szükséges nyilatkozni a szülői felügyeletről, lakcímről, a hit- és erkölcstan oktatásról, valamint Győrsövényházi Tagiskola esetében a nemzetiségi oktatásról. A nyilatkozat formanyomtatványait a beiratkozást megelőző napokban az óvodákban (Enese, Fehértó, Győrsövényház) tudják átvenni. A gyermek részvétele a beiratkozáson lehetséges, de nem kötelező.

Az elektronikus beiratkozási felületen 2022. április 6. és 2022. április 22. között tudja gyermeke adatait feltölteni. Az elektronikus beiratkozáshoz szükséges OM azonosítószámot az óvodákban (Enese, Fehértó, Győrsövényház) tudják elkérni. Az elektronikus jelentkeztetés a személyes beiratkozás meggyorsítását szolgálja, ezért akinek lehetősége van rá, tegye meg az elektronikus beiratkozást is.

Beiratkozási felület elérhető ITT.

Útmutató a beiratkozási felület használatához ITT.

Amennyiben elakadnak, vagy kérdésük van, a +36-96/562-023-as telefonszámon tudunk segítséget adni.

Enese, 2022. április 6.

Burján Imre
intézményvezető

Tanévnyitó ünnepély

Tisztelt Szülők!

A 2021-2022. tanév tanévnyitó ünnepélye 2021. 09. 01-én fél 9-kor kezdődik az iskola aulájában.

Felhívom a gyermekeiket elkísérő szülők és hozzátartozók figyelmét, hogy a rendezvényekre vonatkozó, jelenleg érvényes jogszabályok alapján az évnyitóra csak oltási igazolvánnyal tudjuk beengedni vendégeinket. (484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 6/C. § (3))

Tanévnyitóra a tanulókat ünneplőruhában várjuk. Ezen a napon elég csak egy füzetet és tollat hozni. A napköziseket, tanulószobásokat csak írásos szülői kikérővel tudjuk az ebéd után haza engedni.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Burján Imre
intézményvezető

Beiratás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: Személyes beiratkozási esetén kérem Önöket, hogy a beiratkozás napja előtt – időpont egyeztetés céljából - a +36-96/562-023-as számon hívják fel az iskolát. Személyes beiratkozás estén hozza magával a gyermek Anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, valamint a személyes beiratkozáson nyilatkoznia kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, életvitel szerű ottlakásról, napközi igényről, hit-és erkölcstan választásáról, nemzetiségi oktatásról.) Kérjük, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, ahol, ebben az esetben szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Burján Imre
intézményvezető